obrazekNaBanerze.png
Internetowa Rekrutacja Kandydatów (IRK)

W razie problemów z zarejestrowaniem prosimy o kontakt: irk@wspkorczak.eu

W rekrutacji na rok akademicki 2019/2010 kształcenie nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej odbywa się na jednolitych studiach magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. (zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861).

Pozostałe specjalności z zakresu pedagogiki będą dostępne w ramach studiów realizowanych w systemie 3+2, czyli w ramach studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika, przy czym należy pamiętać, że zgodnie z planami dotyczącymi zmian w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w Polsce, uprawnienia nauczycielskie będą nabywane prawdopodobnie dopiero po ukończeniu łącznie studiów pierwszego i drugiego stopnia na tym samym kierunku studiów.

Studia podyplomowe kwalifikacyjne - będą dostępne dla wszystkich osób, z tym, że uprawnienia nauczycielskie będą powiązane z wcześniej uzyskanymi kwalifikacjami, dla osób niebędących nauczycielami stanowią formę kształcenia doskonalącego (nie nadają uprawnień nauczycielskich).  

 

null

Bazus © Wszelkie prawa zastrzeżone 2005 - 2020 |irk_webclient#2016.1.299#1.8.118#20160914_074405|